Giảm 80% chi phí làm thủ tục nhà đất

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Ngày 18/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo về việc thực hiện cơ chế liên thông đối với các thủ tục hành chính gồm công chứng, thuế và đăng ký nhà đất. Cơ chế liên thông này dự kiến sẽ làm giảm chi phí thủ tục, ước tính tiết kiệm được 80%...

>> Quản lý tiền thu được từ sắp xếp lại nhà, đất: Nhiều thay đổi

giam-80-chi-phi-lam-thu-tuc-nha-dat

Cơ chế liên thông giúp giảm 80% chi phí làm thủ tục nhà đất.

Theo đó, trách nhiệm chủ trì việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền cơ chế liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, về công chứng và các thủ tục thuế được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp. Bộ này có trách nhiệm phối hợp với các bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan liên quan cùng thực hiện nhiệm vụ trên.

Cơ chế liên thông này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc mở rộng cơ hội lựa chọn cơ chế giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thực hiện các thủ tục; giảm số lần đi lại làm thủ tục hành chính, giảm bớt được các hồ sơ trùng lặp, không cần thiết và giảm chi phí tuân thủ tục, ước tính tiết kiệm được 80% chi phí và các lợi ích khác.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai cuối tháng 8 vừa qua.

Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất với 23 thủ tục; Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 12 thủ tục quy định và một số thủ tục khác, là những nội dung thủ tục đất đai tập trung giải quyết.

Nội dung bộ thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng quy định: Với những địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai một cấp, được giảm 9 thủ tục (còn 62 thủ tục) so với trước đây; địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp giảm 30 thủ tục (chỉ còn 41 thủ tục).

Hiện nay, tại một số địa phương, thời gian cấp sổ đỏ đã giảm từ 33 ngày xuống còn 12-15 ngày; giảm từ 30 ngày xuống còn 8 ngày đối với thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản... giúp tiết kiệm được chi phí đi lại trong quá trình nộp hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

 

Theo Tiền Phong

Các tin khác