Giá trị sản xuất xây dựng quý I ước đạt 173,7 nghìn tỷ đồng

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Theo Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá hiện hành ước tính đạt 173,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,6%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 142,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 82%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4%.

>>Lãi suất cho vay trung - dài hạn ở mức 9,5 - 10,5%/năm

gia-tri-san-xuat-xay-dung-tang

Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 68,8 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 26,6 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 57 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 21,3 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 138,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2014, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 13,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 112,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 38,2%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 54,4 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 21,1 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 45,3 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 17,3 nghìn tỷ đồng.

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác