Gần 43 nghìn tỷ đồng nâng cấp hệ thống đê sông

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ NN&PTNT hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020. 

>>TP Vinh, tỉnh Nghệ An: Bất cập trong quy hoạch

gan-43-nghin-ty-dong-nang-cap-he-thong-de-song

Nâng cấp hệ thống đê sông Hồng.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng các trọng điểm đê điều xung yếu, sắp xếp các hạng mục cần ưu tiên, dự kiến nhu cầu kinh phí đầu tư giai đoạn tới để làm căn cứ cân đối, bố trí kinh phí xử lý dứt điểm các trọng điểm xung yếu, bảo đảm an toàn đê điều. UBND các tỉnh, thành phố có đê thuộc phạm vi Chương trình rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục, dự án đầu tư trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; ưu tiên đầu tư củng cố các đoạn, tuyến đê xung yếu, xóa dần các trọng điểm đê điều xung yếu, bảo đảm chủ động phòng chống lũ, bão… 

Sau 4 năm thực Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông, các địa phương đã phê duyệt, triển khai được 277 dự án với tổng mức đầu tư 42.917 tỷ đồng, củng cố, nâng cấp 2.169km đê; xây dựng, tu bổ 368km kè chống sạt lở; sửa chữa, xây mới 722 cống dưới đê. Đến nay, đã hoàn thành 166 dự án, 1.164km đê được củng cố, nâng cấp; 332km kè được xây dựng, tu bổ và 340 cống được sửa chữa, xây mới.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác