Đồng Nai: Mỗi năm hoàn thành 150.000 m2 nhà ở thương mại

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND Đồng Nai vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Đối với nhà ở thương mại: Giai đoạn 2014 - 2020 bình quân hàng năm hoàn thành đưa vào sử dụng 150.000 m2 nhà ở thương mại, trong đó lưu ý phát triển nhà ở chuyên gia theo hướng tập trung nhầm đảm bảo an ninh và thuận lợi trong sinh sống, ổn định làm việc trên địa bàn.

Đối với nhà ở xã hội: Giai đoạn 2014 - 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng 21.500 căn, trong đó 16.000 căn phục vụ 9 nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở theo quy định, 2.800 căn cho công nhân, 2.200 căn cho học sinh, sinh viên (ký túc xá), 500 căn cho nhà ở cho các hộ giải tỏa trắng.

dong-nai

Nhà ở tái định cư: Giai đoạn 2014 - 2020 giải quyết 100% nhu cầu chỗ ở tái định cư cho 7.882 hộ giải tỏa trắng (đã trừ 500 căn được bổ trí nhà ở xã hội của mục tiêu nhà ở xã hội), bằng các hình thức tái định cư phân tán bằng tiền, tái định cư bằng đất nền hoặc bằng nhà ở.

Nhà ở cho người có công: Giai đoạn 2014 - 2015 hoàn thành hỗ trợ xây mới 183 căn, sửa chữa 853 căn nhà ở cho người có công.

Nhà ở cho người nghèo tại nông thôn: Giai đoạn 2014 - 2020 hỗ trợ 1.194 hộ nghèo tại nông thôn cải thiện nhà ở.

Kế hoạch nhà ở đến 2020 gồm tổng cộng 23.552.598 m2 với 139.646 căn, gồm: Xây mới nhà ở 22.328.323 m2 với 124.373 căn, Nhà ở thương mại 1.050.000 m2 với 6.386 căn, Nhà ở dân tự xây 19.064.390 m2, 87.227 căn, Nhà ở xã hội 1.556.139 m2 với 21.500 căn,…

Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở đến 2020 (chưa tính đất xây dựng hạ tầng) có diện tích 1.761,4 ha, cụ thể gồm: Nhà ở thương mại 75ha, Nhà ở dân tự xây 1.588,7ha, Nhà ở xã hội 38,9ha, Người nghèo 8,2ha, Hộ có công 1,3ha, Tái định cư 49,3ha.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở đến 2020 gồm 141.795 tỷ đồng.

 

Theo Cafeland

 

Các tin khác