Doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động tháng 12-2014 tăng hơn 30%

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong tháng qua, số doanh nghiệp giải thể, dừng họat động hoặc không đăng ký là 7.944 doanh nghiệp, tăng tới 30,2% so với tháng 11-2014.

>> Dự báo lạm phát năm sau sẽ rất thấp

doanh-nghiep-giai-the-dung-hoat-dong

Phân tích sâu về tình hình đăng ký doanh nghiệp cả năm qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết: vùng Đông Nam Bộ, quá trình gia nhập, sàng lọc và đào thải doanh nghiệp vẫn diễn ra mạnh mẽ khi số doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, ngừng hoạt động đều tăng.

Các vùng còn lại, theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tình hình doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, đồng thời số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng hoạt động vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành, lĩnh vực khác theo Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn trong quá trình tái cơ cấu (có tăng về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhưng số lượng doanh nghiệp khó khăn, buộc phải giải thể, tạm ngừng hoạt động cũng có xu hướng tăng) là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh bất động sản...

 

Theo Tuổi trẻ

Các tin khác