Điều chỉnh diện tích 4 khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh diện tích 4 khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

điều chỉnh 4 khu công nghiệp tại TP.HCM

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa khu công nghiệp Phú Hữu, diện tích 114ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Thủ tướng cũng đồng ý giảm diện tích khu công nghiệp Tân Tạo (hiện hữu) từ 175,57ha xuống còn 161,35ha; khu công nghiệp Tân Tạo (mở rộng) giảm từ 204,58ha xuống còn 182,55ha. Đồng thời, giảm diện tích khu công nghiệp Phong Phú từ 148,4ha xuống 134ha, chuyển đổi thành Khu phức hợp công nghệ cao trong đó diện tích đất khu công nghiệp là 67ha.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích giảm của các khu công nghiệp trên phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo DDDN

Các tin khác