Đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các NHTMCP yếu kém

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Đó là một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho NHNN Việt Nam trong những tháng cuối năm được đưa ra tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 7/2015.

>>Trụ sở cũ của Thanh tra Chính phủ được quy hoạch xây cao ốc

day-nhanh-tien-trinh-co-cau-lai-cac-nhtm-yeu-kem

OceanBank - một trong những ngân hàng bị NHNN mua lại với giá 0 đồng để tiến hành tái cơ cấu

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp; đồng thời, từng Bộ, ngành, địa phương cần lựa chọn lĩnh vực trọng điểm, quyết liệt triển khai, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2015.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chú trọng thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2014 - 2015 theo kế hoạch đề ra.

Với NHNN Việt Nam, Chính phủ yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các NHTMCP yếu kém, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.

Với Bộ Tài chính, Chính phủ yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 và chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới.

Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá và xử lý nợ đọng thuế; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét việc giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đưa ra tại phiên họp lần này là khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10...

Theo Thời Báo Ngân Hàng

Các tin khác