Đấu giá 5 khu đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Tin từ UBND TP.HCM cho biết, UBNDTP đã chấp thuận chủ trương cho phép Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 5 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm có chức năng làm khu dân cư, khách sạn nghỉ dưỡng, khu thương mại đa chức năng… 

Mảng bất động sản nào được “thơm lây” nhiều nhất nhờ TPP?

dau-gia-dat-thu-thiem

UBNDTP HCM đồng ý để Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 5 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, chủ trương của UBND TP sẽ cho phép nhà đầu tư được sử dụng chỉ tiêu quy hoạch phân khu theo tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt. Nếu trúng đấu giá, nhà đầu tư phải cam kết triển khai thực hiện dự án theo nhưng quy hoạch 1/2.000.

Nếu tổ chức đấu giá lần 1 không thành, đơn vị tổ chức bán đấu giá cùng Ban quản lý Thủ Thiêm sẽ báo cáo lên UBND TP và Sở Tài chính cho tổ chức bán đấu giá lại.

Trường hợp tiếp tục không thành, Ban Quản lý Thủ Thiêm sẽ phải báo cáo lại UBND TP để xem xét thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không cần đấu giá quyền sử dụng đất.

Người tham gia đấu giá sẽ phải nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với 15% giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá. Hiện UBND TP HCM cũng đã giao cho Ban Quản lý Thủ Thiêm thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất đang hoạt động hợp pháp và có năng lực thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất nêu trên.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Các tin khác