DATC đã xử lý nợ cho 36 doanh nghiệp năm 2014

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Năm 2014, có 36 doanh nghiệp được Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng với tổng doanh số là 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so kế hoạch, vượt 52,6% so cùng kỳ.

>> Nước ngoài sở hữu 100% cổ phần ngân hàng Việt, đáng lo ngại hay không?

datc-da-xu-ly-no-cho-36-doanh-nghiep-nam-2015

Năm 2014, số lượng doanh nghiệp được DATC hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 36 doanh nghiệp; tổng doanh số mua nợ và tài sản là 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch và vượt 52,6% so với năm 2013.

Tổng doanh thu đạt 1.032,36 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, vượt 90,6% so với năm 2013. Lợi nhuận đạt 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch, tăng gấp 2,54 lần so với năm 2013; nộp ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng.

Tổng số doanh nghiệp tiếp nhận trong năm 2014 là 24 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 220,54 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với thực hiện năm 2013; xử lý tài sản tại 38 doanh nghiệp với giá trị thu hồi là 23.698 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 56,7% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 10.684 triệu đồng, thu hồi nợ 2.416 triệu đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 10.598 triệu đồng.

Theo DATC, 10 năm trở lại đây, hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước đã góp phần đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước khi tổng số doanh nghiệp đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 doanh nghiệp, với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là gần 4.000 tỷ đồng.

Luỹ kế đến cuối năm 2014, tổng số nộp Ngân sách Nhà nước là 558 tỷ đồng. Trong đó, từ việc xử lý tài sản loại trừ 440,38 tỷ đồng, thu hồi nợ 20,62 tỷ đồng, thu nợ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 96,58 tỷ đồng.

Về công tác mua, bán nợ và tài sản, doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản cả năm 2014 là 734.112 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,43 lần so với năm 2013. Kết quả đạt được trong hoạt động xử lý, thu hồi nợ năm 2014 được đánh giá là bước đột phá.

Về hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý vốn góp của DATC tại các doanh nghiệp khác, đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác là 1.070,83 tỷ đồng, trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp có vốn cổ phần tại 87 doanh nghiệp, với giá trị vốn góp là 790,33 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp tại 12 doanh nghiệp với giá trị 280,5 tỷ đồng.

Cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015. Trong đó, 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định.

DATC tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, được thành lập từ năm 2003 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp, hoạt động từ ngày 1/1/2004. Đến tháng 4/2014, Công ty này chính thức chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam, do Nhà nước làm chủ sở hữu, với vốn điều lệ là 2.481 tỷ đồng.

 

Theo BizLive

Các tin khác