Đà Nẵng thu hồi chi phí đền bù giải tỏa dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản không đồng ý cho Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545 kéo dài thời gian nộp vào ngân sách thành phố số tiền còn nợ chi phí đền bù giải tỏa dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước.

>> Tp.HCM duyệt thiết kế kỹ thuật gói thầu 1a tuyến Metro số 1

da-nang-thu-hoi-chi-phi

Trạm thu phí Hòa Phước thuộc dự án BOT nâng cấp QL1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước

Thành phố cũng yêu cầu Công ty khẩn trương nộp đủ số tiền còn nợ là 28,7 tỷ đồng vào ngân sách thành phố. Đồng thời giao các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách thành phố chi phí đền bù giải tỏa dự án trên theo chủ trương của UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khi thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình do Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545 thi công, chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện thu hồi cho ngân sách thành phố chi phí đền bù giải tỏa dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước (trong trường hợp đơn vị chưa nộp đủ số tiền nợ).

 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác