Cuối tháng 9 sẽ thông hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã và Đèo Cả là 2 hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả, nằm trên Quốc lộ 1A qua 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã dài 500m do Công ty Cổ phần Sông Đà 10 thi công từ tháng 11/2013, với tổng giá trị hợp đồng trên 570 tỷ đồng. 

Cuối tháng 9 sẽ thông hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã

 Hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã và Đèo Cả là 2 hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả, nằm trên Quốc lộ 1A qua 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã dài 500m do Công ty Cổ phần Sông Đà 10 thi công từ tháng 11/2013, với tổng giá trị hợp đồng trên 570 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu đã thi công khoan hầm được trên 400m, chỉ còn khoảng 100m nữa sẽ thông hầm Cổ Mã. Hiện đơn vị thi công đang tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Ông Lê Quỳnh Mai, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả cho biết:

Hiện nay, 2 mũi chỉ còn cách nhau gần 100 mét, dự kiến hết tháng 9 này sẽ thông sang. Theo tiến độ sau đó hoàn thiện xây thô... còn lại rất nhiều công việc khác phải làm. Để đảm bảo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, chúng tôi tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ nhà thầu triển khai thi công. Bên cạnh đó, hàng tháng Bộ Giao thông Vận tải cử đoàn cán bộ vào kiểm tra trực tiếp về tiến độ chất lượng cảu công trình, trên cơ sở kiểm tra đấy thì sẽ có khuyến nghị giúp chúng tôi duy trì được tiến độ)

Cửa phía Bắc hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã, tỉnh Khánh Hòa.JPG
 
Công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 10 thi công suốt ngày đêm đảm bảo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.JPG
 

Các tin khác