Chuyển giao cảng Diêm Điền về UBND tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển giao kết cấu hạ tầng Cảng biển Diêm Điền về ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác.

>> TP.HCM: Cấp giấy phép xây dựng cho dân dọc tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm

chuyen-giao-cang-diem-dien

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền, bao gồm cả kết cấu hạ tầng Cảng Diêm Điền về ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy xây dựng phương án chuyển giao.

Đồng thời, tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án chuyển giao theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác