Chương trình phát triển NƠXH: Đạt được kết quả tích cực

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Đây là một trong những thành quả đạt được sau gần 4 năm triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011).

>> Chỉ định nhà đầu tư Khu đô thị 29.000 tỷ tại Hải Phòng

Theo Bộ Xây dựng, một trong những mục tiêu quan trọng đã được đề ra trong Chiến lược là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Sau gần 4 năm triển khai, các chương trình phát triển NƠXH trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực, đã giúp cải thiện chỗ ở cho hàng trăm ngàn hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

chuong-trinh-phat-trien-nha-o-xa-hoi

Điển hình Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, dự kiến sẽ hoàn thành hỗ trợ cho khoảng 80 nghìn hộ trong năm 2015. Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng và bố trí cho 49.540/56.510 hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình vào ở (đạt tỷ lệ 88%), Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện thêm 5 năm (đến năm 2020). Chương trình xây dựng nhà ở tránh bão lũ khu vực miền Trung đã hoàn thành giai đoạn thí điểm với 700 hộ, đang triển khai giai đoạn mở rộng theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg cho khoảng 25.800 hộ.

Bên cạnh đó, các chương trình phát triển NƠXH tại khu vực đô thị, nhà ở công nhân cũng được tích cực triển khai và đạt kết quả bước đầu. Đến nay, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 102 dự án NƠXH, trong đó có 38 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 19.680 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.810 tỷ đồng; 64 dự án NƠXH cho công nhân, quy mô xây dựng 20.270 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 4.440 tỷ đồng.

Hiện tại, cả nước đang tiếp tục triển khai 150 dự án NƠXH, trong đó có 91 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.830 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 28.500 tỷ đồng; 59 dự án NƠXH cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.100 tỷ đồng.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia, nhưng theo Bộ Xây dựng, công tác phát triển NƠXH tại khu vực đô thị chưa đạt được mục tiêu đã đề ra trong khi nhu cầu về NƠXH của các đối tượng là còn rất lớn. Theo tính toán, từ nay đến năm 2020 nhu cầu NƠXH tại khu vực đô thị ước tính khoảng 1 triệu căn hộ (trung bình 50m2 sàn/căn hộ), trong đó tập trung một lượng lớn tại Hà Nội, TP.HCM... Thực tế này đòi hỏi các ngành, các cấp phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có Nghị định về phát triển và quản lý NƠXH.

Bộ Xây dựng nhận định: Để phát triển NƠXH, một trong những yếu tố quan trọng là hình thành nguồn vốn trung và dài hạn do Nhà nước cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội và tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. Đồng thời cần đẩy mạnh huy động các nguồn vốn theo quy định của Luật Nhà ở để hỗ trợ cho đối tượng được hưởng chính sách NƠXH, bao gồm vốn đầu tư của Nhà nước từ ngân sách, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước…

Đồng thời, cần có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành có liên quan trong việc đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách về tài chính, tín dụng, thuế liên quan đến NƠXH. Chính quyền các địa phương phải đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và thủ tục chuẩn bị đầu tư, tạo quỹ đất dành để xây dựng NƠXH; tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân có đất ở phù hợp với quy hoạch vay vốn hỗ trợ để cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà ở của mình hoặc tham gia đầu tư xây dựng NƠXH để bán, cho thuê theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước thông qua công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương có nhu cầu cao về NƠXH.

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác