Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo gỡ vướng cho các công trình trọng điểm

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Hiện trên toàn TP Hà Nội còn 5/22 công trình, cụm công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 triển khai chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

>>Quỹ đầu tư bất động sản được hiện thực hóa

Theo UBND TP Hà Nội, nguyên nhân chậm trễ của một số công trình do công tác GPMB chậm, gặp nhiều khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, lên phương án bổi thường, hỗ trợ; việc xác định giá đất, giá nhà tái định cư làm căn cứ lập phươn án bồi thường, hỗ trợ còn chậm. Quỹ nhà tái định cư cho các hộ phải di dời còn thiếu; cơ chế giải quyết nhà tái định cư còn lúng túng; việc bố trí vốn cho công tác GPMB đôi lúc chưa kịp thời.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, bảo đảm mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch các công trình, dự án; trong Thông báo số 84/TB-UBND, ngày 25/6/2015, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu UBND các quận, huyện, chủ đầu tư dự án và các sở ban ngành liên quan phải tập trung, kịp thời phối hợp giải quyết với ý thức trách nhiệm cao nhất những vướng mắc liên quan.

chu-tich-tp-ha-noi-chi-dao-go-vuong-cho-cac-cong-trinh-trong-diem

Theo đó, đối với các dự án, công trình trọng điểm đã hoàn thành công tác GPMB hoặc không liên quan đến công tác GPMB, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch bố trí vốn, bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án, công trình theo đúng tiến độ kế hoạch. Chủ đầu tư tập trung các nguồn lực để thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thực hiện.

Kho bạc Nhà nước TP tạo điều kiện cho chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc giải ngân khối lượng hoàn thành; tạm ứng và thanh toán vốn theo đúng mục tiêu, mục đích của dự án. Sở Tài chính thực hiện việc quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư các dự án, tiến hành thanh quyết toán dự án, gói thầu, hạng mục công trình theo đúng quy định, phối hợp với chủ đầu tư đề thực hiện việc kiểm toán ngay trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự án, công trình trọng điểm còn vướng mắc trong công tác GPMB, UBND các quận, huyện, chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan tập trung cao nhất cho công tác GPMB. UBND các quận, huyện chủ động rà soát, triển khai công tác GPMB bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ban, ngành TP trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Ban chỉ đạo GPMB TP và các sở, ngành liên quan kịp thời phối hợp giải quyết với ý thức trách nhiệm cao nhất những vướng mắc liên quan đến công tác GPMB trên địa bàn các quận, huyện.

Bên cạnh đó, đối với các dự án, công trình trọng điểm đã bố trí đủ quỹ nhà tái định cư, Chủ tịch UBND các quận, huyện cùng với hệ thống chính trị của địa phương quan tâm chăm lo, có giải pháp hỗ trợ, tổ chức tuyên truyền, vận động để các hộ dân khẩn trương thực hiện việc nhận nhà tái định cư và di dời, bàn giao mặt bằng.

Riêng đối với dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (nhất là đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Sở), UBND quận Đống Đa, Thanh Xuân rà soát, thống kê số hộ phải di dời GPMB, số hộ sẽ chủ động tự mua nhà tái định cư khi TP điều chỉnh cơ chế hỗ trợ tự lo nhà tái định cư, phối hợp với các sở, ban, ngành TP trong việc bổ trí kế hoạch tái định cư. UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà tái định cư tại A1 và A2 Hạ Đình…

Mặt khác, đối với Dự án khu xử lý rác tại Sóc Sơn, Chủ tịch TP thống nhất chủ trương giao UBND huyện Sóc Sơn lập quy hoạch, lập dự án các khu di dân tái định cư đối với các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý rác…

 

Theo Hà Nội Mới

 

Các tin khác