Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 49,8 ha đất rừng phòng hộ và 57,97 ha đất trồng lúa để thực hiện 38 dự án, công trình.

Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình

Theo đó, thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006.

Theo Chính Phủ

Các tin khác