Chính phủ công nhận TP.Đồng Hới là đô thị loại II

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Vừa qua, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận TP.Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình.

TP.Đồng Hới là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Bình, trung tâm trung du lịch, trung chuyển của Vùng Bắc Trung Bộ. Đô thị Đồng Hới được công nhận đô thị loại III trực thuộc tỉnh vào ngày 28/10/2003.

Chính phủ công nhận TP.Đồng Hới là đô thị loại II

Chính phủ công nhận TP.Đồng Hới là đô thị loại II

Sau hơn 10 năm được công nhận là đô thị loại III, TP.Đồng Hới đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển đô thị, điều kiện sống của người dân đô thị được cải thiện và nâng cao. Chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung, huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông, phát triển cây xanh đường phố, xây dựng và phát triển hệ thống các trung tâm thương mại dịch vụ...

Việc công nhận TP.Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.

Theo Chính phủ

Các tin khác