Chỉ được thanh toán tiền mặt dưới 20 triệu đồng

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 33 quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là tổ chức sử dụng vốn nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước, trừ các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định 222/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại thông tư trên, từ ngày 15/1/2015, tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt trong một số trường hợp sau: Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước; bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức sử dụng vốn nhà nước và các đơn vị thuộc NHNN.

Theo Hà Nội mới.

Các tin khác