Cấp sổ đỏ tại các dự án: Nhiều chuyển biến tích cực

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Việc triển khai xây dựng các dự án khu đô thị mới, chung cư cao tầng đã làm thay đổi diện mạo của Thủ đô song cũng là áp lực lớn cho công tác cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở.

>> Nhanh chóng thu hồi nhà công vụ

Theo chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao năm nay, ngoài cấp 2.000 giấy chứng nhận cho tổ chức, 5.573 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu dân cư, cơ quan chức năng phải hoàn thiện thủ tục cấp 40.000 giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà. Với khối lượng công việc khá lớn trong khi nhiều dự án xây dựng sai phép, vượt số tầng, số căn hộ so với giấy phép, có những đơn vị chưa nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ, ngoài thực địa và chưa được cấp trích lục bản đồ khu đất nhưng đã xây nhà để bán hay nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước hoặc vi phạm trong chuyển đổi chủ đầu tư nên chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở… đã ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy.

cap-so-do-tai-cac-du-an-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc

Người dân sống tại các dự án khu đô thị mới, chung cư cao tầng đã thuận lợi hơn trong việc làm sổ đỏ.

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao, đi đôi với họp giao ban định kỳ hằng tháng, hằng quý đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Sở TN&MT đã tham mưu cho thành phố ban hành nhiều văn bản về công tác cấp giấy chứng nhận. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, thành phố đã ban hành 19 văn bản cá biệt chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố đã ban hành các văn bản pháp quy về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... Các văn bản ban hành kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đây còn là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, Sở TN&MT đã triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ như phối hợp với bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các dự án phát triển nhà để làm rõ các sai phạm, tồn tại, đề xuất biện pháp khắc phục; phối hợp hiệu quả với Cục Thuế Hà Nội, Kho bạc Nhà nước thành phố để hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định nhưng đơn giản về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Hiện nay, thủ tục rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại. Việc xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo đường trực tuyến, người được cấp giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính tại địa điểm sát với nơi nhận giấy chứng nhận.

Từ tháng 1 đến hết tháng 7-2014, do quy định việc cấp giấy chứng nhận phải luân chuyển hồ sơ giữa Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội với phòng TN&MT các quận, huyện dẫn đến tiến độ cấp giấy chứng nhận chậm. Để khắc phục việc này, từ ngày 5-8 đến nay đã cải cách thủ tục hành chính theo hướng cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, chủ đầu tư dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố. Vì vậy đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống còn không quá 20 ngày. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ, ước thực hiện tiến độ cấp giấy chứng nhận theo chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2014 đạt 100%.

Dù công tác cấp giấy chứng nhận có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện một số giải pháp mạnh trong công tác cấp giấy chứng nhận như thanh tra, kiểm tra việc đăng ký đất đai (lần đầu) và kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật đất đai và Luật Thủ đô; tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở thương mại, đồng thời đề xuất các biện pháp mạnh kiên quyết xử lý các vi phạm của chủ đầu tư khi thực hiện dự án; tập trung thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh cải cách TTHC cấp giấy chứng nhận rõ ràng, dễ thực hiện, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức biết giám sát thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, giải quyết TTHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm ta công vụ cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đăng ký, cấp giấy chứng nhận; tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến cho tổ chức, người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, các chính sách mới.

 

Theo Hà Nội mới

Các tin khác