Cập nhật tiến độ đóng tiền dự án Discovery Complex ngày 2/4/2014

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Theo quy định của Chủ Đầu tư tính từ thời điểm 1/4/2014, lịch biểu thanh toán dự án Discovery Complex được chia làm 07 (bảy) đợt như sau

Theo quy định của Chủ Đầu tư tính từ thời điểm 1/4/2014, lịch biểu thanh toán dự án Discovery Complex được chia làm 07 (bảy) đợt như sau:
·         Đợt 1:  Tại thời điểm hai bên ký kết Hợp Đồng này, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền ………………………………………VNĐ tương đương 35% (Ba mươi lăm phần trăm) Tổng Giá Bán Căn hộ (đã bao gồm khoản đặt cọc Bên Mua nộp cho Bên Bán là ………………....………VNĐ theo thỏa thuận đặt mua). 

·         Đợt 2: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền:………………..………………..VNĐ tương đương 10% (Mười phần trăm) Tổng Giá bán Căn hộ chậm nhất vào ngày 30/07/2014 khi công trình thi công đến bê tông sàn tầng 10;

·         Đợt 3: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền:………………………………..VNĐ tương đương 10% (Mười phần trăm) Tổng Giá bán Căn hộ chậm nhất vào ngày 30/11/2014 khi công trình thi công đến bê tông sàn tầng 25;

·         Đợt 4: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền:………………..………………..VNĐ tương đương 10% (Mười phần trăm) Tổng Giá bán Căn hộ chậm nhất vào ngày 30/03/2015 khi công trình thi công đến bê tông sàn tầng 40;

·         Đợt 5: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền:……………….……………..VNĐ tương đương 5% (Năm phần trăm) Tổng Giá bán Căn hộ chậm nhất vào ngày 30/07/2015 khi công trình thi công đến tầng mái;

·         Đợt 6: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền:……………………………..VNĐ tương đương 10% (Mười phần trăm) Tổng Giá bán Căn hộ chậm nhất vào ngày 30/12/2015 khi công trình thi công hoàn thiện mặt ngoài và lắp đặt nội thất;

·         Đợt 7: Sau khi căn hộ đã hoàn thiện đủ điều kiện bàn giao, Bên Bán chốt ngày bàn giao thực tế và thông báo cho Bên Mua (dự kiến vào tháng 03/2016), Bên Mua thanh toán nốt cho Bên Bán các khoản sau:

20% (Hai mươi phần trăm) Tổng Giá Bán Căn hộ số tiền là………..……VNĐ

+ Phí bảo trì (2% Giá Bán Căn hộ) số tiền là................................................................VNĐ

+ Thanh toán trả trước 03 tháng đầu tiên tiền Phí quản lý nhà ngay khi nhận bàn giao Căn hộ để cho Ban quản lý nhà Chung cư có kinh phí thực hiện quản lý, vận hành nhà Chung cư ;

+ Các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán, sử dụng Căn hộ.

Tất cả các khoản tiền thanh toán theo Hợp Đồng được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam và phải được Bên Mua thanh toán đầy đủ cho Bên Bán trước ngày nhận bàn giao Căn hộ.

Các tin khác