CẬP NHẬT DỰ ÁN TỚI 10H NGÀY 24/08: ĐÃ RA 19/24 SÀN TÒA K. CHÍNH SÁCH VAY 7,99%/NĂM THỨ HAI CHỈ CÒN TỚI HẾT TUẦN NÀY

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Ngày 22/08, Chủ đầu tư ra thêm 3 sàn mới của tòa K (3, 6, 12). MB đã thay đổi chính sách cho vay.

Ngày 22/08, Chủ đầu tư ra thêm 3 sàn mới của tòa K (3, 6, 12), như vậy tổng số tầng tòa K đã được chào bán tới khách hàng là 19/24 tầng. 

* Update bảng hàng tòa K:

* Update bảng hàng tòa J: các căn 03, 05, 07 và 09, 10 gần như đã hết toàn bộ

Tòa J đã ra toàn bộ 238 căn tại 24 tầng căn hộ, và tính tới thời điểm này chỉ còn  khoảng 60 căn hộ (chủ yếu là căn 04 và 02). Cụ thể:

 • Căn 01: tầng 21, 23
 • Căn 02: (đã hết toàn bộ)
 • Căn 03: (đã hết toàn bộ)
 • Căn 04: tầng 02 tới 08, 10, 11, 12, 14 tới 23
 • Căn 05: tầng 03, 04
 • Căn 06: tầng 22, 23
 • Căn 07: tầng 02, 03
 • Căn 08: tầng 21, 22, 23
 • Căn 09: (đã hết toàn bộ)
 • Căn 10: tầng 02

 

* Update bảng hàng tòa H:

Tòa H đã ra toàn bộ 238 căn tại 24 tầng căn hộ, và tính tới thời điểm này chỉ còn 50 căn hộ (chủ yếu là căn 04 và 02). Cụ thể:

 • Căn 01: tầng 02, 21
 • Căn 02: tầng 02, 03
 • Căn 03: (đã hết toàn bộ)
 • Căn 04: tầng 02 tới 08, 10, 11, 13 tới 23
 • Căn 05: tầng 02, 03, 04
 • Căn 06: tầng 23
 • Căn 07: tầng 02, 04
 • Căn 08: tầng 19, 23
 • Căn 09: (đã hết toàn bộ)
 • Căn 10: (đã hết toàn bộ)

 

* Từ ngày 31/08, ngân hàng MB sẽ thay đổi chính sách cho vay. Cụ thể: 

- lãi suất năm đầu sẽ là 7,99%/ năm đầu. Chủ đầu tư hỗ trợ 3% cho tới hết ngày 30/09/2015.

- từ năm thứ 2 trở đi sẽ bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 3,5 %

- ân hạn nợ gốc 1 năm

- miễn phí trả nợ trước hạn trong 2 năm đầu.

Về tiến độ thi công, chủ đầu tư đang cho thi công 3 ca/ ngày, hiện tại công trình đã lên tới tầng 18-19 và đang vượt kế hoạc đề ra sớm nửa sàn:

Các tin khác