Cập nhật dự án tới 10H ngày 06/07

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Chỉ còn 9 sàn duy nhất tại dự án chưa ra hàng, dự kiến sẽ được đưa ra khi nhà mẫu hoàn thành, nhưng cùng với đó là giá sẽ tăng từ 3-7% (tùy căn). Vậy quý khách hãy mau đưa ra quyết định của mình sớm nhất, giá sẽ tốt hơn và được lựa chọn căn, tầng.

Bước sang giai đoạn 3, số lượng các căn hộ đã còn không nhiều cho khách hàng lựa chọn. Nhiều khách hàng đã mau chóng ra quyết định để không "lỡ hẹn" với một chung cư chất lượng cao giá chỉ khoảng 1 tỷ như Tiểu khu Park View Residence. Chỉ còn 9 sàn duy nhất tại dự án chưa ra hàng, dự kiến sẽ được đưa ra khi nhà mẫu hoàn thành, nhưng cùng với đó là giá sẽ tăng từ 3-7% (tùy căn). Vậy quý khách hãy mau đưa ra quyết định của mình sớm nhất, giá sẽ tốt hơn và được lựa chọn căn, tầng.

MASTER CONTROL J TOWER

 

 

 

 

Căn

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

 

DT 16

62,8

59,3

55,6

107,4

57,6

57,5

57,5

57,5

57,5

72,2

 

 

DT 03

57,9

55,4

50,5

99,4

53

52,5

52,5

52,5

52,5

66,5

 

 

Tầng 3
Ra hàng ngày 25/06

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

 

 

 

 

 

 

 

ĐC

 

 

 

 

 

 

Tầng 6
Ra hàng ngày 27/06

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

 

 

 

 

ĐC

 

 

ĐKNH

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 7
Ra hàng ngày 25/06

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

 

 

 

ĐC

ĐC

 

 

 

 

 

 

ĐC

 

 

Tầng 8
Ra hàng ngày 02/07

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

 

 

 

 

ĐC

 

 

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 9
Ra hàng ngày 27/06

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

 

 

 

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 10
Ra hàng ngày 25/06

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

 

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 12
Ra hàng ngày 04/07

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

 

 

 

 

ĐC

 

 

 

 

 

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 12A
Ra hàng ngày 25/06

12A01

12A02

12A03

12A04

12A05

12A06

12A07

12A08

12A09

12a10

 

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 14 
Ra hàng ngày 02/07

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

 

 

ĐC

 

ĐC

 

ĐC

ĐC

 

 

ĐC

ĐC

 

 

Tầng 19
Ra hàng ngày 02/07

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

 

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

 

 

ĐC

 

ĐC

 

 

 

Tầng 20
Ra hàng ngày 04/07

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 22
Ra hàng ngày 25/06

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

 

 

 

ĐC

ĐC

 

ĐC

 

ĐC

 

 

 

 

 

Tầng 23
Ra hàng ngày 04/07

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

 

Số lượng

4

6

11

0

5

5

6

4

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER CONTROL H TOWER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

DT 16

62,8

59,3

55,6

107,4

57,6

57,5

57,5

57,5

57,5

72,2

 

DT 03

57,9

55,4

50,5

99,4

53

52,5

52,5

52,5

52,5

66,5

 

Tầng 2
Ra hàng 17/06

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

 

-

-

-

-

-

-

-

-

ĐC

ĐKNH

 

Tầng 3
Đặt mua 27/5)

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

 

ĐC

-

 

ĐKNH

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 4
Ra hàng 13/06)

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

 

ĐC

-

ĐC

-

-

ĐKNH

 

 

ĐC

ĐC

 

Tầng 5
Đặt mua 27/5)

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 06
(ra hàng 13/06)

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

 

ĐC

 

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 7
(Ra hàng 06/06)

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

 

ĐC

 

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 8
(Đặt mua 27/5)

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 09 (Ra hàng 05/06)

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 10
Ra hàng 17/06

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 11
(Đặt mua 27/5)

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐKNH

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 12
(ra hàng 13/06)

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 12A
(Đặt mua 27/5)

12A01

12A02

12A03

12A04

12A05

12A06

12A07

12A08

12A09

12a10

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 14
(Ra hàng 06/06)

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

 

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 15
Ra hàng 13/06

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

 

Tầng 16
(Đặt mua 27/5)

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 17
(Đặt mua 27/5)

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

 

ĐC

ĐC

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 18
Ra hàng 13/06

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

 

ĐC

ĐKNH

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 19 (Ra hàng 06/06)

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

 

ĐC

ĐC

 

Tầng 20
Ra hàng 13/06)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

ĐC

ĐKNH

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 21
(Ra hàng ngày 20/06)

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

 

 

 

ĐC

 

ĐC

 

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 22
(Đặt mua 27/5)

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

 

ĐC

 

ĐC

ĐKNH

ĐC

-

ĐC

ĐC

ĐC

ĐC

 

Tầng 23
(Ra hàng 06/06)

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

 

-

-

 

-

ĐC

-

ĐC

-

ĐC

ĐC

 

Căn  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

Số lượng

19

12

19

2

18

17

19

17

22

21

Vẫn trên đà tăng tốc, các căn hộ sau mỗi đợt ra hàng tăng giá nhẹ. Một phần vì dự án đang nằm trong giai đoạn đỉnh điểm và một phần lớn là các tầng căn hộ ra sau càng đẹp hơn. Vậy quý khách đang và đã có ý định mua căn hộ Park View Residence hãy liên hệ ngay với phòng bán hàng để chọn mua được căn hộ phù hợp nhất. Căn- tầng đẹp và giá tốt chỉ dành cho ai ra quyết định sớm!

Hiện tại phòng bán hàng đang có chính sách ĐẶT MUA căn hộ cho khách hàng đăng kí sớm. Cụ thể:

+ các khách hàng quan tâm tới dự án và đang có ý định mua căn hộ có thể đặt giữ chỗ căn hộ sắp ra nằm trong tòa J

+ khách hàng đặt giữ chỗ 10 triệu/ căn hộ

+ khách hàng sẽ được ưu tiên mua căn hộ đó khi CĐT đưa ra bảng hàng chính thức.

Vậy hãy gọi ngay cho Phòng bán hàng để đặt mua căn hộ ưng ý nhất trong đợt ra hàng đầu tiên của giai đoạn 3!

 

Quý khách liên hệ ngay phòng bán hàng để nhận được bảng hàng mới nhất (update theo giờ) và đặt mua căn hộ TRƯỚC KHI RA HÀNG:

Hotline: 090.6789.666 (Mr. Hùng)/ 096.294.8786 (Ms. Huyền)

Các tin khác