Cách chọn vị trí cho phòng sách

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Có nhà phong thủy học cho rằng, phải lựa chọn vị trí thích hợp cho văn xương trong phòng đọc sách.

>>Hướng kê giường hợp người sinh năm 1952 Nhâm Thìn

cach-chon-vi-tri-cho-phong-sach

Hướng phòng Vị trí văn xương
Phòng nằm hưóng Bắc nhìn về hướng Nam Hướng Bắc
Phòng nằm hướng Nam nhìn về hướng Bắc Hướng chính Nam
Phòng nằm hưống Đông nhìn vê hướng Tây Hướng Tây Bắc
Phòng nằm hướng Tây nhìn vê hướng Đông Hướng Tây Nam
Phòng nằm hưóng Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc Vị trí Trung Quan
Phòng nằm hướng Tây Bắc nhìn về hướng Đông Nam Hướng chính Đông
Phòng nằm hướng Tây Nam nhìn về hưống Đông Bắc Hướng chính Tây
Phòng nằm hướng Đông Bắc nhìn vê hưóng Tây Nam Hướng chính Bắc

Cũng có nhà phong thủy học lại có quan điểm khác là có thể xác định vị trí phòng đọc sách căn cứ theo năm sinh của chủ nhà. Chẳng hạn:
 + Với các năm sinh có số cuối là 0, nên đặt phòng sách theo hướng Tây Bắc, bao gồm các năm 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000…
+ Với các năm sinh có số cuối là 1, nên đặt phòng sách theo hướng chính Bắc, bao gồm các năm 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001…
+ Với các năm sinh có số cuối là 2, nên đặt phòng sách theo hướng Đông Bắc, bao gồm các năm 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002…
+ Với các năm sinh có số cuối là 3, nên đặt phòng sách theo hướng chính Đông, bao gồm các năm 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003…
+ Với các năm sinh có số cuối là 4, nên đặt phòng sách theo hướng Đông Nam, bao gồm các năm 1933, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004…
+ Với các năm sinh có số cuốỉ là 5, nên đặt phòng sách theo hướng chính Nam, bao gồm các năm 1935, 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005…
+ Với các năm sinh có số cuốỉ là 6 và 8, nên đặt phòng sách theo hướng Tây Nam, bao gồm các năm 1936, 1938, 1946, 1948, 1956, 1958, 1966, 1968, 1976, 1978, 1986, 1988, 1996, 1998, 2006, 2008…
+ Với các năm sinh có số cuối là 7 và 9, nên đặt phòng sách theo hướng chính Tây, bao gồm các năm 1937, 1939, 1947, 1949, 1957, 1959, 1967, 1969, 1977, 1979, 1987, 1989, 1997, 1999, 2007, 2009…

Theo Phong thủy

Các tin khác