Bồi thường khi có dự án đi qua phần đất

05/01/2016 | 230 lượt xem

Quy định về xây dựng tạm?

Hiện nay Quốc lộ 26 nâng cấp, mở rộng, họ làm cống thoát nước có đi qua phần đất của tôi, chính quyền xã Ninh Thuận thông báo thu hồi đất lưu không của tôi là 28m2.

Cho hỏi, như vậy tôi có được bồi thường không và mức bồi thường như thế nào? Tôi có được hỗ trợ tiền làm lại tường rào và tiền thiệt hại cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi đó không?

Mong luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

quyentnmt5@...

Luật sư Lê Thị Phương Uyên - Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì trường hợp của bạn đọc đã có Giấy chứng nhận và việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc diện được bồi thường về đất.

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Mức bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đối với các chi phí đầu tư vào đất thì người bị thu hồi đất có thể được bồi thường đối với chi phí đầu tư vào đất còn lại theo Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP (là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết), gồm có:

- Chi phí san lấp mặt bằng;

- Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối vơi đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

- Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

- Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Theo Cafeland