Bộ Tài Nguyên và Môi Trường "thúc" tiến độ kiểm kê đất đai

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công điện số 03/CĐ-BTNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc khẩn trương hoàn thành và tổng hợp báo cáo nhanh kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014.

>> Hà Nội sẽ có thêm một khu đô thị gần 5.000 tỷ đồng

kiem-ke-dat-dai

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở một số tỉnh, địa phương còn chậm

Nội dung Công điện nêu rõ: Thực hiện Luật Đất đai và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 1/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 và các văn bản hướng dẫn gửi Ủy ban nhân dân các cấp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg thì việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải hoàn thành trước ngày 1/6/2015 đối với cấp xã, trước ngày 15/7/2015 đối với cấp huyện và phải hoàn thành, nộp kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1/9/2015 để tổng hợp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố còn chậm, đến nay chưa hoàn thành việc tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai của cấp huyện và chưa tích hợp hết số liệu kiểm kê của cấp xã vào phần mềm trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để có số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phục vụ kịp thời cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia và các cấp tỉnh, huyện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành việc kiểm kê đất đai ở địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn quy định (trước 1/9/2015). Trước mắt thực hiện tích hợp ngay số liệu kiểm kê đất của tất cả các đơn vị hành chính cấp xã vào phần mềm kiểm kê đất đai trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổng hợp nhanh số liệu kiểm kê đất đai của cấp tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2015 theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Các tin khác