Bộ GTVT thực hiện và giải ngân gần 78.000 tỷ đồng năm 2015

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Trong 3 tháng đầu năm, kết quả thực hiện ước đạt 16.950 tỷ đồng, kết quả giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng.

>>Giá vàng tăng vọt vì tình hình việc làm tại Mỹ

bo-gtvt-thuc-hien-va-giai-ngan-gan-78000-ty-dong

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, trong quý I/2015 đã hoàn thành và đưa vào khai thác 22 công trình, dự án; hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức khởi công 16 công trình, dự án.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và huy động vốn

Bộ GTVT dự kiến, tổng cộng các nguồn vốn giải ngân năm 2015 là 84.624 tỷ đồng, trong đó có 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, còn lại 77.925 tỷ đồng sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2015. Sau 3 tháng triển khai, kết quả thực hiện ước đạt 16.950 tỷ đồng, đạt 21,8%; giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch năm 2015.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, tính riêng 3 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã huy động được trên 16.000 tỷ đồng để đầu tư 4 dự án theo hình thức BOT, đạt 44% so với kế hoạch năm 2015. Đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA; đồng thời, khẩn trương tiến hành tổng hợp nhu cầu của các chủ đầu tư về bổ sung vốn nước ngoài cho các dự án ODA.

Bộ đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 346 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 365 dự án trong năm 2015. Trong quý I/2015, các cơ quan, đơn vị đã trình duyệt quyết toán 31 dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 70 dự án.

Trong quý II/2015, Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn vốn ngoài NSNN thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông. Triển khai thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực; tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Cũng trong quý II/2015, Bộ GTVT quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, trọng tâm là các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và các dự án chậm tiến độ như dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... Phấn đấu hoàn thành, khởi công 53 công trình, dự án.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh, Hiện Bộ GTVT đã triển khai thi công 183/187 cầu treo dân sinh của giai đoạn 1, đã hoàn thành 86 cầu treo dân sinh. Trong quý II/2015, Bộ GTVT quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác 101 cầu treo còn lại thuộc giai đoạn 1 trước ngày 30/6/2015; tiến hành tổng kết đánh giá kết quả xây dựng 187 cầu treo của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai xây dựng 295 cầu treo của giai đoạn 2.

Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp

Trong quý I/2015, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán cổ phần hóa cho 5 doanh nghiệp. Hoàn thành quyết toán và bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 7 đơn vị và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với 2 doanh nghiệp.

Bộ GTVT đã phê duyệt danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 đơn vị. Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thành lập Công ty cổ phần. Đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 2 Tổng công ty, thống nhất chủ trương thoái vốn tại 3 Tổng công ty và 6 đơn vị doanh nghiệp thành viên.

Trong quý II/2015, Bộ GTVT tiếp tục đôn đốc việc quyết toán, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, thực hiện IPO trong năm 2014.

Triển khai các bước cổ phần hóa đối với 28 đơn vị đã được phê duyệt danh sách. Xây dựng, lựa chọn phương án, lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ cho phù hợp.

Bộ GTVT tiếp tục việc xã hội hóa các trường, học viện, các Trung tâm Đăng kiểm... Đồng thời chỉ đạo các Tổng công ty thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Đường sắt.

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác