Biểu tượng phong thủy: Tranh bách thọ

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bức tranh họa một chữ “thọ” nhưng dùng các bút pháp khác nhau, có thể tạo ra hàng trăm chữ “thọ” khác nhau, do vậy được gọi là tranh bách thọ.

Đây là loại tranh dùng để tán dương người cao tuổi, chúc họ luôn mạnh khỏe an khang, phúc thọ song toàn, cát tường như ý, ích thọ diên niên.

Biểu tượng phong thủy: Tranh bách thọ

Cách sử dụng:

Tính chất Ngũ hành của văn tự cho thấy, chữ “thọ” thuộc Kim. Do vậy, những người có Ngũ hành thộc Kim thích hợp treo loại tranh này.

Nếu ngũ hành khắc kỵ với Kim tì không nên treo.

Tranh bách thọ nên treo trong phòng người cao tuổi, trong phòng khách, hoặc ở vị trí cung tam hợp, lục hợp với tuổi của người chủ trong phòng.

Sưu tầm

Các tin khác