Bình Dương thông qua Dự thảo quy định phí khai thác sử dụng đất

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Sáng 28/10, UBND tỉnh Bình Dương đã thông qua Dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; thống nhất bảng giá đất năm 2015.

>> Điều chỉnh quy hoạch 2 khu công nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang

binh-duong-thong-qua-du-thao-quy-dinh-phi-khai-thac-su-dung-dat

Giá đất năm 2015 của Bình Dương sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2014.

Theo Dự thảo, mức thu được đề xuất bằng 48% so với mức thu quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; bổ sung mức thu đối với trường hợp khai thác và sử dụng hồ sơ dạng số.

Dự thảo cũng điều chỉnh giá đất nông nghiệp, phi nông nghiệp cao hơn mức giá tối thiểu theo khung giá đất của Chính phủ. Bổ sung giá đất thương mại, dịch vụ bằng 80% mức giá của đất ở cùng khu vực, loại đường, vị trí; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không phải đất thương mại, dịch vụ bằng 65-70% mức giá của đất ở cùng khu vực, loại đường, vị trí. Điều chỉnh, bổ sung hệ số sinh lợi (Đ), quy định giáp ranh với các tỉnh, thành phố lân cận.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, bảng giá đất năm 2015 cũng được xây dựng trên cơ sở tình hình biến động các loại đất trong năm 2014, dự báo biến động về giá các loại đất đến năm 2020.

Năm 2014 giá đất sản xuất nông nghiệp năm 2014 giảm bình quân 15%, đất ở tại đô thị giảm bình quân khoảng 10%, đất ở tại khu vực nông thôn vẫn giữ nguyên giá. Tuy nhiên, sau khi Trung tâm hành chính tập trung đi vào hoạt động thì đất ở khu vực xung quanh tăng khoảng 7%. Chính vì vậy, bảng giá đất năm 2015 bằng hoặc thấp hơn bảng giá đất năm 2014 khi tính theo hệ số điều chỉnh giá đất (K) để hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước và chủ đầu tư. Đồng thời, vẫn đảm bảo mức giá tối thiểu trong bảng giá cao hơn hoặc bằng so với mức giá tối thiểu theo khung giá đất của Chính phủ.

 

Theo BizLive

Các tin khác