Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bảng giá đất năm 2014 của tỉnh Cao Bằng (kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download để tải về nội dung cần tham khảo

Các tin khác