HOME CITY KÝ TT CĐT, GIÁ GỐC K CHÊNH 0983.285168

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail
Giá bán: 0 | Diện tích: Không xác định | Địa chỉ: -
Thông tin mô tả

 

- Hỗ trợ tín dụng đến 70% Giá trị căn hộ Home City thông qua chương trình liên kết với ngân hàng Vietcombank, Eximbank, Techcombank, MB bank, Indovina bank…. 
- Tặng 03 năm phí dịch vụ cho khách hàng. 
**Tiến độ thanh toán: 
+ Đợt 1: 40% ngay khi ký HĐMB. 
+ Đợt 2: 30% Sau khi kí HĐ 1 tháng. 
+ Đợt 3: 28% tại thời điểm trước khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (dự kiến quý III/2016). 
+ 2% phí bảo trì khi ký bàn giao căn hộ 
- Tiến độ dự án: Đang hoàn thiện và ốp lát bên trong. Dự kiến bàn giao tháng 9/2016. 

STT KÝ HIỆU TÒA NHÀ KÝ HIỆU TẦNG KÝ HIỆU CĂN HỘ MÃ CĂN DIỆN TÍCH ĐẶC ĐIỂM Đơn giá tim tường gồm VAT Phí Bảo Trì Tổng giá trị gồm VAT, PBT Đơn giá thông thủy gồm VAT, PBT
Tim Tường Thông Thủy
1 V1 11 03 1103-V1 75.50 71.20          29,638,600         40,685,714 2,278,400,000 32,000,000
2 V1 11 10 1110-V1 75.5 71.2          30,564,806         41,957,143 2,349,600,000 33,000,000
3 V1 15 02 1502-V1 102.43 97.89 Góc        33,790,010         62,929,286 3,524,040,000 36,000,000
4 V1 15 06 1506-V1 102.43 97.89 Góc        33,790,010         62,929,286 3,524,040,000 36,000,000
5 V1 15 07 1507-V1 64.89 61.56          31,213,345         36,826,071 2,062,260,000 33,500,000
6 V1 15 08 1508-V1 61.99 58.61          31,107,818         35,061,339 1,963,435,000 33,500,000
7 V1 15 10 1510-V1 75.47 71.39          30,658,552         42,069,107 2,355,870,000 33,000,000
8 V1 15 15 1515-V1 102.43 97.89 Góc        34,728,621         64,677,321 3,621,930,000 37,000,000
9 V1 16 05 1605-V1 75.47 71.39          29,264,981         40,156,875 2,248,785,000 31,500,000
10 V1 16 07 1607-V1 64.89 61.56          31,213,345         36,826,071 2,062,260,000 33,500,000
11 V1 16 09 1609-V1 102.43 97.89 Góc        34,259,316         63,803,304 3,572,985,000 36,500,000
12 V1 18 01 1801-V1 61.99 58.61          30,179,227         34,014,732 1,904,825,000 32,500,000
13 V1 18 02 1802-V1 102.43 97.89 Góc        33,790,010         62,929,286 3,524,040,000 36,000,000
14 V1 18 03 1803-V1 75.47 71.39          29,729,505         40,794,286 2,284,480,000 32,000,000
15 V1 18 04 1804-V1 73.32 69.80          29,919,726         39,885,714 2,233,600,000 32,000,000
16 V1 18 05 1805-V1 75.47 71.39          29,264,981         40,156,875 2,248,785,000 31,500,000
17 V1 18 07 1807-V1 64.89 61.56          31,213,345         36,826,071 2,062,260,000 33,500,000
18 V1 18 08 1808-V1 61.99 58.61          31,107,818         35,061,339 1,963,435,000 33,500,000
19 V1 18 10 1810-V1 75.47 71.39          30,658,552         42,069,107 2,355,870,000 33,000,000
20 V1 18 11 1811-V1 73.32 69.80          31,322,213         41,755,357 2,338,300,000 33,500,000
21 V1 18 12 1812-V1 75.47 71.39          30,658,552         42,069,107 2,355,870,000 33,000,000
22 V1 18 16 1816-V1 64.89 61.56          30,747,474         36,276,429 2,031,480,000 33,000,000
23 V1 20 02 2002-V1 102.47 98.08 Góc        33,842,379         63,051,429 3,530,880,000 36,000,000
24 V1 20 12 2012-V1 75.44 71.45          30,696,521         42,104,464 2,357,850,000 33,000,000
25 V1 20 15 2015-V1 102.47 98.08 Góc        34,782,445         64,802,857 3,628,960,000 37,000,000
26 V2 11 08 1108-V2 89.67 85.17 Góc        34,049,207         55,512,589 3,108,705,000 36,500,000
27 V2 11 09 1109-V2 72.85 69.95          32,535,083         43,094,196 2,413,275,000 34,500,000
28 V2 11 10 1110-V2 85.52 81.71 Góc        35,189,529         54,716,518 3,064,125,000 37,500,000
29 V2 15 01 1501-V2 68.89 65.79          30,952,256         38,769,107 2,171,070,000 33,000,000
30 V2 15 06 1506-V2 71.89 68.64          30,945,492         40,448,571 2,265,120,000 33,000,000
31 V2 15 07 1507-V2 74.79 70.85          30,703,291         41,750,893 2,338,050,000 33,000,000
32 V2 15 08 1508-V2 89.67 85.48 Góc        34,173,139         55,714,643 3,120,020,000 36,500,000
33 V2 15 09 1509-V2 72.76 69.95          32,575,327         43,094,196 2,413,275,000 34,500,000
34 V2 15 10 1510-V2 85.61 82.02 Góc        35,285,900         54,924,107 3,075,750,000 37,500,000
35 V2 16 07 1607-V2 74.79 70.85          30,703,291         41,750,893 2,338,050,000 33,000,000
36 V2 16 09 1609-V2 72.76 69.95          32,575,327         43,094,196 2,413,275,000 34,500,000
37 V2 18 01 1801-V2 68.89 65.79          30,952,256         38,769,107 2,171,070,000 33,000,000
38 V2 18 03 1803-V2 71.82 69.14          32,146,786         41,977,857 2,350,760,000 34,000,000
39 V2 18 07 1807-V2 74.79 70.85          30,703,291         41,750,893 2,338,050,000 33,000,000
40 V2 18 09 1809-V2 72.76 69.95          32,575,327         43,094,196 2,413,275,000 34,500,000
41 V2 20 08 2008-V2 89.67 85.62 Góc        34,229,108         55,805,893 3,125,130,000 36,500,000
42 V2 22 01 2201-V2 68.94 65.87          30,967,417         38,816,250 2,173,710,000 33,000,000
43 V2 22 06 2206-V2 72.03 68.89          30,997,836         40,595,893 2,273,370,000 33,000,000
44 V2 24 01 2401-V2 68.99 65.96          30,987,255         38,869,286 2,176,680,000 33,000,000
45 V2 24 06 2406-V2 72.16 69.14          31,054,279         40,743,214 2,281,620,000 33,000,000
46 V3 12 01 1201-V3 74.11 69.86          30,552,051         41,167,500 2,305,380,000 33,000,000
47 V3 12 02 1202-V3 72.66 68.40          31,897,340         42,139,286 2,359,800,000 34,500,000
48 V3 12 03 1203-V3 99.15 93.93 Góc        34,891,331         62,899,554 3,522,375,000 37,500,000
49 V3 12 11 1211-V3 74.00 70.08          30,228,764         40,671,429 2,277,600,000 32,500,000
50 V3 12 12 1212-V3 71.27 67.36          30,632,604         39,694,286 2,222,880,000 33,000,000
51 V3 12 16 1216-V3 71.82 69.14          32,146,786         41,977,857 2,350,760,000 34,000,000
52 V3 12 18 1218-V3 72.97 69.50          30,869,462         40,955,357 2,293,500,000 33,000,000
53 V3 15 01 1501-V3 74.08 70.30          30,756,928         41,426,786 2,319,900,000 33,000,000
54 V3 15 02 1502-V3 72.65 68.86          32,116,274         42,422,679 2,375,670,000 34,500,000
55 V3 15 10 1510-V3 111.61 105.99 Góc        33,110,428         67,190,089 3,762,645,000 35,500,000
56 V3 15 16 1516-V3 71.82 69.14          32,146,786         41,977,857 2,350,760,000 34,000,000
57 V3 15 17 1517-V3 71.66 68.40          31,873,729         41,528,571 2,325,600,000 34,000,000
58 V3 15 18 1518-V3 73.13 69.92          30,988,064         41,202,857 2,307,360,000 33,000,000
59 V3 16 05 1605-V3 72.59 69.53          30,103,714         39,731,429 2,224,960,000 32,000,000
60 V3 16 06 1606-V3 74.27 71.26          30,154,840         40,720,000 2,280,320,000 32,000,000
61 V3 16 07 1607-V3 74.27 71.26          29,683,671         40,083,750 2,244,690,000 31,500,000
62 V3 16 08 1608-V3 72.59 69.53          29,633,343         39,110,625 2,190,195,000 31,500,000
63 V3 16 09 1609-V3 99.81 96.00 Góc        33,535,145         60,857,143 3,408,000,000 35,500,000
64 V3 16 12 1612-V3 71.34 67.83          30,816,074         39,971,250 2,238,390,000 33,000,000
65 V3 16 16 1616-V3 71.82 69.14          32,146,786         41,977,857 2,350,760,000 34,000,000
66 V3 16 17 1617-V3 71.66 68.40          31,873,729         41,528,571 2,325,600,000 34,000,000
67 V3 16 18 1618-V3 73.13 69.92          30,988,064         41,202,857 2,307,360,000 33,000,000
68 V3 18 03 1803-V3 99.40 94.71 Góc        35,092,587         63,421,875 3,551,625,000 37,500,000
69 V3 19 17 1917-V3 71.61 68.58          31,979,921         41,637,857 2,331,720,000 34,000,000
70 V3 19 18 1918-V3 73.18 70.01          31,006,752         41,255,893 2,310,330,000 33,000,000
71 V3 22 01 2201-V3 74.00 70.30          30,790,179         41,426,786 2,319,900,000 33,000,000
72 V3 22 12 2212-V3 71.34 68.08          30,929,653         40,118,571 2,246,640,000 33,000,000
73 V3 22 16 2216-V3 71.82 69.14          32,146,786         41,977,857 2,350,760,000 34,000,000
74 V3 22 18 2218-V3 73.18 70.01          31,006,752         41,255,893 2,310,330,000 33,000,000
75 V3 23 09 2309-V3 99.96 96.40 Góc        33,624,343         61,110,714 3,422,200,000 35,500,000
76 V4 11 01 1101-V4 64.89 61.56          30,747,474         36,276,429 2,031,480,000 33,000,000
77 V4 11 07 1107-V4 61.99 58.61          31,107,818         35,061,339 1,963,435,000 33,500,000
78 V4 11 08 1108-V4 64.89 61.56          31,213,345         36,826,071 2,062,260,000 33,500,000
79 V4 12 16 1216-V4 61.99 58.61          30,179,227         34,014,732 1,904,825,000 32,500,000
80 V4 15 01 1501-V4 64.89 61.56          30,747,474         36,276,429 2,031,480,000 33,000,000
81 V4 15 05 1505-V4 75.47 71.39          29,264,981         40,156,875 2,248,785,000 31,500,000
82 V4 15 07 1507-V4 61.99 58.61          31,107,818         35,061,339 1,963,435,000 33,500,000
83 V4 16 01 1601-V4 64.89 61.56          30,747,474         36,276,429 2,031,480,000 33,000,000
84 V4 16 07 1607-V4 61.99 58.61          31,107,818         35,061,339 1,963,435,000 33,500,000
85 V4 16 08 1608-V4 64.89 61.56          31,213,345         36,826,071 2,062,260,000 33,500,000
86 V4 16 16 1616-V4 61.99 58.61          30,179,227         34,014,732 1,904,825,000 32,500,000
87 V4 18 01 1801-V4 64.89 61.56          30,747,474         36,276,429 2,031,480,000 33,000,000
88 V4 18 07 1807-V4 61.99 58.61          31,107,818         35,061,339 1,963,435,000 33,500,000
89 V4 18 08 1808-V4 64.89 61.56          31,213,345         36,826,071 2,062,260,000 33,500,000
90 V4 19 05 1905-V4 75.44 71.45          29,301,224         40,190,625 2,250,675,000 31,500,000
91 V4 22 16 2216-V4 61.99 58.61          30,179,227         34,014,732 1,904,825,000 32,500,000
92 V4 15 16 1516-V4 61.99 58.61        29,250,635      32,968,125 1,846,215,000 31,500,000


Chi tiết liên hệ: | Tel: 0978393890 | Email:
Mã số:
98872
Ngày đăng:
Ngày hết hạn:
30/12/2015
HOME CITY KÝ TT CĐT, GIÁ GỐC K CHÊNH 0983.285168 - Ảnh 0 HOME CITY KÝ TT CĐT, GIÁ GỐC K CHÊNH 0983.285168 - Thumbnail 0
Không có video nào!
 • Mặt tiền (m): N/A
 • Diện tích (m2): -1
 • Đường vào (m): 5
 • Số tầng: 2
 • Phòng ngủ: 2
 • Số toilet: 2
 • Hướng nhà:
 • Hướng BC:
 • Giấy tờ: N/A
 • Thương lượng: Không
 • Ngày đăng: 29/12/2015
 • Hết hạn: 11/12/2016

Lưu ý:
Quý vị đang xem nội dung tin rao '

HOME CITY KÝ TT CĐT, GIÁ GỐC K CHÊNH 0983.285168

'. Mọi thông tin liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin rao này. Nếu bạn phát hiện tin đăng này có vi phạm hay vấn đề gì xin hãy giành thời gian gửi thông báo cho chúng tôi.